Home   Opm   Kastilyong Buhangin - Basil Valdez
SHOW MORE...
Minsan ang 'sang pangako'y maihahambing
Sa isang kastilyong buhangin
Sakdal-rupok at huwag di masaling
Guguho sa ihip ng hangin
Ang alon ng maling pagmamahal
Ang s'yang kalaban n'yang mortal
Kapag dalampasiga'y nahagkan
Ang kastilyo ay nabubuwal
Kayat bago nating bigkasin ang pagsintang sumpa
Sa minumutya, sa diwa't gawa
Pakaisipin naitn kung pag-ibig ay wagas
Kahit pa magsanga ng landas
Minsan dalawang puso'y nagsumpaan
Pag-ibig na walang hanggan
Sumpang kastilyong buhangin pala
Pag-ibig na pansamantala
Kayat bago nating bigkasin ang pagsintang sumpa
Sa minumutya, sa diwa't gawa
Pakaisipin naitn kung pag-ibig ay wagas
Kahit pa magsanga ng landas
Minsan dalawang puso'y nagsumpaan
Pag-ibig na walang hanggan
Sumpang kastilyong buhangin pala
Pag-ibig na
Pansamantala, luha ang dala
'Yan ang pag-ibig na nangyari sa atin
Gumuhong kastilyong buhangin